TRANSPORT

Vi utför de flesta typer av transporter

MASKINPARK

Kranbilar, spriderbilar, lastväxlare, dragbilar, asfalt/schaktflak, asfalt/schakttrailer, maskinflak och maskintrailer.

Alla fordon är miljöanpassade och kan arbeta i miljözon.

 

KOLLEKTIVAVTAL

Transportavtalet mellan BA och Transport

 

TILLSTÅND

Gemenskapstillstånd

Tillstånd till transport av farligt avfall

 

- Schakt

- båttransport

- kranuppdrag

- specialtransporter

- maskintransport/flytt

- asfalt

Sprider, Asfaltsjusteringar

DEN "LILLA BYRÅN" MED STORA KUNNANDET

TRANSPORT