ENTREPRENAD

Vi utför alla typer av markarbeten

MASKINPARK

Grävmaskiner från 3,5 ton till 24 ton. Hjulgrävare, larvmaskiner, maskin med asfaltsfräs m.fl.

Alla fordon är miljöanpassade och kan arbeta i miljözon.

 

KOLLEKTIVAVTAL

Transportavtalet mellan BA och transport

 

TILLSTÅND

Gemenskapstillstånd

Tillstånd till transport av farligt avfall

-Husdränering

- Lågtrycksavlopp

- Dränering

- Schakt

- Trädgård

-Trädgårdsuppdrag

- Vägarbete / anläggning

- Asfaltsarbete

(fräsning av gammal & läggning ny)

- Bredband

DEN "LILLA BYRÅN" MED STORA KUNNANDET

ENTREPRENAD